Flere norske produkter og tjenester ut i verden

Vi vil hjelpe norske produkter og tjenester ut i verden for å sikre norske arbeidsplasser. 

Vi tjener alle på en verden der vi kan handle så fritt som mulig. Vi vil derfor redusere toll og barrierer som gjør det dyrere og vanskeligere å handle med hverandre. 

En stadig økende del av norske eksportinntekter kommer fra eksport av tjenester. Vi vil derfor at Norge skal ta initiativ til å gjenopplive forhandlingene om en ny internasjonal handelsavtale for handel med tjenester. 

Mange av de norske handelsavtalene er gamle og bør oppdateres og revideres. Vi vil oppdatere dem slik at de inkluderer handel med tjenester og tar hensyn til et bærekraftig miljø. Vi vil at norske investeringsavtaler skal opprettholde og gjerne heve standardene for helse, miljø og arbeidstakerrettigheter.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil redusere toll og barrierer som gjør det dyrere og vanskeligere å handle med hverandre
  • Vi vil at Norge skal ta initiativ til å gjenopplive forhandlingene om en ny internasjonal handelsavtale for handel med tjenester. 
  • Vi vil oppdatere de norske handelsavtalene  slik at de inkluderer handel med tjenester og tar hensyn til et bærekraftig miljø
  • Vi vil at norske investeringsavtaler skal opprettholde og gjerne heve standardene for helse, miljø og arbeidstakerrettigheter