Tema Arbeids- og velferdssamfunnet

Abid Raja og Venstre vil gjøre det enklere å skape bedrifter.

Enklere å skape bedrifter.

Norge trenger flere jobbskapere som bidrar til vår felles velferd. Framtidas jobber er grønne. Næringsliv, kulturliv og frivillighet er viktig for levende lokalsamfunn med muligheter for alle.

Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

En næringsvennlig og serviceinnstilt kommune

Små bedrifter er viktige for Norge. De gir arbeid til over en million mennesker og bidrar til verdiskaping og velferd. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

Vi vil kutte unødvendige regler og skjemaer, og gi bedriftene en fast kontaktperson i kommunen. Vi vil også at lover og forskrifter som påvirker næringslivet skal utløpe automatisk hvis de ikke fornyes.

Slik vil vi redusere byråkratiet og skape en mer serviceinnstilt kommune.

Vi heier på små og store jobbskapere

Vi heier på små og store jobbskapere.

Et mangfoldig næringsliv skaper velferd, levende lokal-samfunn og arbeidsplasser over hele landet. Vi trenger innovasjon for å omstilles fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid.

Venstre vil gjøre det enklere å la idéer vokse seg store og å skape sin egen jobb. Det må lønne seg å satse på miljø-vennlig teknologi og enkelt å investere i nye bedrifter.

Partier som ønsker å skrote EØS-avtalen er en trussel mot norsk næringsliv. For Venstre ligger EØS-avtalen fast. Vi ønsker mer europeisk samarbeid.

Venstre vil

  • Ha raskere saksbehandling i kommunen for næringslivet.
  • Gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson i kommunen som kan svare på spørsmål og hjelpe.
  • Sikre et lokalt næringsfond i kommunen.
  • Sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på fleksibelt kontorareal i en oppstartsfase.
  • Redusere skattebelastningen for bedriftene.
  • Innføre «solnedgangslovgivning» for forskrifter som har betydelig innvirkning på næringslivet i kommunen.

«Solnedgangslovgivning» vil i praksis bety at en lov eller forskrift automatisk oppheves eller trer ut av kraft etter en på forhånd bestemt dato dersom det ikke aktivt vedtas at den skal fornyes.

Valgløftene ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. april 2023

Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. Norges framtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere.

Abid Q. Raja, nestleder i Venstre
Hvordan skaper vi framtidas grønne arbeidsplasser?

Hvordan skaper vi framtidas grønne arbeidsplasser?

For oss handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det gir folk frihet til å bo der de vil.

Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping.

Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt. De er en viktig kilde til mangfold og gir økonomien flere ben å stå på. Vi vil gi flere friheten til å starte for seg selv.

Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve et trygt liv?

Trygghet er en forutsetning for å leve et fritt og selvvalgt liv. Tryggheten i et nært helsetilbud og en rettferdig rettsstat er grunnleggende for alle innbyggere.

Det finnes også grupper som er spesielt utsatte i møte med storsamfunnet. Enten det gjelder asylsøkere eller barn i sårbare omgivelser fortjener de den samme tryggheten i hverdagen som alle andre.

For oss handler trygghet om muligheten til å leve et fritt liv.

Trygghet er en forutsetning for å leve et fritt og selvvalgt liv.

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

– Dette er jobbene vi trenger i framtida

Venstreleder Guri Melby og No Isolation-gründer Karen Dolva er enige: For å være konkurransedyktig og grønnere i framtida, trenger Norge flere unge som satser på drømmen sin. Her er deres tips.

Venstreleder Guri Melby og No Isolation-gründer Karen Dolva er enige: For å være konkurransedyktig og grønnere i framtida, trenger Norge flere unge som satser på drømmen sin.