Tema Arbeids- og velferdssamfunnet

Vi heier på små og store jobbskapere.

Norge trenger flere jobbskapere som bidrar til vår felles velferd. Framtidas jobber er grønne. Næringsliv, kulturliv og frivillighet er viktig for levende lokalsamfunn med muligheter for alle.

Derfor har vi:

  • støttet norske bedrifter økonomisk gjennom koronakrisen
  • bedret gründernes sykelønn, pensjon og mulighet for investeringskapital

Vi vil mer, og skal:

  • gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon
  • fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter
  • ta bort unødvendige regler og skjema for småbedrifter
  • gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser

Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. Norges framtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere.

Abid Q. Raja, nestleder i Venstre
Vår politikk for
jobbskaping på 2 min.

Hvordan skaper vi framtidas grønne arbeidsplasser?

For oss handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det gir folk frihet til å bo der de vil.

Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping.

Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt. De er en viktig kilde til mangfold og gir økonomien flere ben å stå på. Vi vil gi flere friheten til å starte for seg selv.

Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve et trygt liv?

Trygghet er en forutsetning for å leve et fritt og selvvalgt liv. Tryggheten i et nært helsetilbud og en rettferdig rettsstat er grunnleggende for alle innbyggere.

Det finnes også grupper som er spesielt utsatte i møte med storsamfunnet. Enten det gjelder asylsøkere eller barn i sårbare omgivelser fortjener de den samme tryggheten i hverdagen som alle andre.

For oss handler trygghet om muligheten til å leve et fritt liv.

Bli medlem

  • Navn

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

– Dette er jobbene vi trenger i framtida

Venstreleder Guri Melby og No Isolation-gründer Karen Dolva er enige: For å være konkurransedyktig og grønnere i framtida, trenger Norge flere unge som satser på drømmen sin. Her er deres tips.