Frihet og muligheter
for alle.

Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. Frihet handler om å skape forutsetninger for at alle kan leve på sine egne premisser. Det handler om friheten til å ta den utdanningen du ønsker, starte den bedriften du brenner for, leve det familielivet du ønsker, og leve i trygge fellesskap. Dette er Venstres sosialliberale fundament.

For oss er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Den enkeltes frihet må balanseres av et ansvar for fellesskapet, og for hverandre. Vårt samfunn blir bedre når ingen faller utenfor. Derfor vil vi stadig forbedre og fornye velferdssamfunnet.

Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet.

Vi som lever nå, er de første som opplever klimaforandringene og omfattende tap av naturmangfold. Dagens ungdom er den siste generasjonen som har muligheten til å bremse utviklingen. Vår frihet må ikke gå på bekostning av våre barn og barnebarns. Derfor er kampen for klimaet og naturen vår aller viktigste utfordring. Den løser vi bare i fellesskap, og bare i samarbeid med andre land.

Venstre har vist at vi både kan kutte utslipp og verne natur. Sammen kan vi vinne vår tids største frihetskamp. De neste årene vil være avgjørende i klimakampen og for norsk økonomi. Er vi oss selv nok, eller skal vi i fellesskap satse og løse de utfordringene vi står overfor?

Koronapandemien har vist oss hvor utsatt vår åpne verdensorden er. Vårt svar på dette er mer samarbeid, ikke mindre. Pandemien har truffet helsesystemet og økonomien vår tungt. De neste fire årene må vi vise veien ut av krisen. Derfor satser vi på næringslivet, på nyskaping og kreativitet. For oss er det grunnleggende at samfunn bør måles etter hvordan de mest utsatte har det. Vi vil føre en politikk som gir trygghet og muligheter for alle, og som holder ulikheten lav.

Ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, god nyhetsproduksjon over hele landet og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet er avgjørende for samfunnet vårt. Et reelt mediemangfold med livskraftige lokale, regionale og nasjonale medier er grunnleggende for å sikre tillit og deltakelse i demokratiet.

Dette programmet er vårt svar på de viktigste utfordringene samfunnet vårt står overfor de neste fire årene, og hvordan vi vil løse dem

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.