Tema Kameraovervåkning

Venstre ser med bekymring på bruken av kameraovervåkning på offentlig tilgjengelige steder, og mener at adgangen til å installere overvåkningskameraer bør begrenses. Eventuelle opptak må slettes etter kort tid. Kameraer bør bare benyttes når det beviselig har kriminalitetsreduserende effekt, og effekten må evalueres jevnlig.

Venstre vil

  • at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses
  • at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen
  • kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid
  • opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer