Norges spesielle rolle i nordområdene

Det er viktig for Norge at det bor folk i nord. Vi vil sikre grunnlaget for et voksende folketall i nord gjennom utbygging av infrastruktur og en sterkere satsing på kunnskap og utdanning. 

Samarbeidet med lokalbefolkningen på begge sider av grensen mellom Russland og Norge er positivt, og vi vil bidra til å opprettholde dette samarbeidet. Et viktig tiltak for å lette samarbeidet mellom befolkningen i Norge og Russland er bygging av ny grensestasjon på Storskog.

Nordområdene er Norges viktigste satsingsområde. Russland og Kinas økte interesse for Arktis gjør at Norge også må forsterke sin tilstedeværelse.

Vi vil at de arktiske statene skal samarbeide godt, og at samarbeidet i Arktis skal bidra til avspenning. NATO er Norges forsvarsallianse, og vi mener det er viktig at alliansen har fokus på sikkerhet i nordområdene. 

Vi vil realisere sjøfiberkabelen Arctic Connect, som går mellom Asia og Nord-Europa.

Klimaendringer og økt aktivitet i nordområdene gjør at vi må satse mer på sikkerhet og beredskap. Vi ønsker å samarbeide nærmere med de andre arktiske statene på dette området og dermed øke beredskapen i nordområdene. 

Norsk suverenitet på Svalbard er avgjørende for norsk nordområdepolitikk, og vi vil bygge videre på denne. Vi vil legge til rette for fornybar energibruk på Svalbard og øke forskningsaktiviteten. Vi vil også sette strenge krav til bærekraftig utvikling og sikre større mangfold og lokal forankring i næringslivet på Svalbard.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil sikre grunnlaget for et voksende folketall i nord gjennom utbygging av infrastruktur og en sterkere satsing på kunnskap og utdanning. 
  • Et viktig tiltak for å lette samarbeidet mellom befolkningen i Norge og Russland er bygging av ny grensestasjon på Storskog.
  • Nordområdene er Norges viktigste satsingsområde. Russland og Kinas økte interesse for Arktis gjør at Norge også må forsterke sin tilstedeværelse.
  • NATO er Norges forsvarsallianse, og vi mener det er viktig at alliansen har fokus på sikkerhet i nordområdene. 
  • Vi vil realisere sjøfiberkabelen Arctic Connect, som går mellom Asia og Nord-Europa.
  • Klimaendringer og økt aktivitet i nordområdene gjør at vi må satse mer på sikkerhet og beredskap. Vi ønsker å samarbeide nærmere med de andre arktiske statene på dette området og dermed øke beredskapen i nordområdene. 
  • Vi vil legge til rette for fornybar energibruk på Svalbard og øke forskningsaktiviteten. 
  • Vi vil sette strenge krav til bærekraftig utvikling og sikre større mangfold og lokal forankring i næringslivet på Svalbard.