Tema Teknologi: Smart-samfunnet

I sentrum av «Smart-samfunnet» står mennesket. Men rundt mennesket er det datamaskiner som hjelper oss og gjør livene våre bedre gjennom økt valgfrihet og livskvalitet, god informasjon når du ønsker det.

Uttalelse fra Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om at det kan komme redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
“Tingenes internett” (IOT) endrer hjemmene våre. Varmeovn og lysbrytere i huset ditt kommuniserer med mobiltelefonen din og slår seg på og av i løpet av dagen. Smarte bygninger kan melde i fra til en alarmsentral dersom en 90-åring faller om i hjemmet sitt. Smarte biler vil i fremtiden kunne kjøre selv og unngå farlige forbikjøringer og ulykker forårsaket av promillekjøring. Selvkjørende lastebiler vil kunne redusere logistikk-kostnader og gjøre det mer konkurransedyktig å produsere varer utenfor storbyene slik at hele Norge kan tas i bruk og gi alle innbyggere høy og lik kvalitet på samfunnstjenester uavhengig av hvor du bor. I IOT-samfunnet vil mange flere enheter kobles til nettet, da trenger vi et mobilnettverk som er rustet for dette. Dagens 4G-nett skal leve i mange år til, men det offentlige vil ha en viktig rolle for å legge til rette for utvikling av et 5G-nett som kan håndtere og forsterke digitaliseringen av samfunnet.

Internett har økt tilgjengeligheten på ekspertise uavhengig av hvor ekspertisen befinner seg. Eksempelvis kan rettssaker føres der enkelte av deltakerne deltar via videokonferanse over nettet og stadig flere lege-besøk skjer nå uten at pasienten og legen sitter i samme rom. Likevel er mange av dagens lovkrav, prosedyrer og forskrifter skrevet i en tid før Internetts utbredelse. For å virkelig benytte mulighetene i teknologien, må de byråkratiske prosessene tilpasses endringene som teknologien tillater. Det kan være utfordrende, for Smart-samfunnet bringer med seg en rekke etiske og lovmessige utfordringer. Hvem har ansvaret dersom en selvkjørende bil kjører på rødt lys? Hvordan ivaretar vi folks personvern i et stadig mer tilkoblet samfunn? Dersom vi ønsker å være et foregangsland og benytte oss av ny teknologi, må denne type spørsmål prioriteres å finne svar på.

Bygg og anleggsbransjen er en av landets største næringer. Den norske stat har budsjettert med om lag 71 mrd. kr på nybygg og anlegg i 2018. Utbyggingsprosjekter er en av de beste mulighetene for å benytte ny teknologi og implementere nye løsninger i samfunnet. Staten bør benytte sin posisjon som byggherre gjennom Statsbygg, Sykehusbygg, Forsvarsbygg og Vegvesenet til å fremme innovative løsninger, som snakker sammen med hverandre, i både byggefasen og driftsfasen av bygg og anlegg. Eksempelvis kan IOT-løsninger sammen med software for analyse gi tips til konkrete sparings- og effektiviseringstiltak.

Smart-samfunnet kan spare liv og effektivisere ressursbruk, men det krever en aktiv politikk slik at det tjener innbyggerne best mulig.

Venstre vil

  • oppdatere regler, forskrifter og prosedyrer til selvkjørende biler, lastebiler og kollektivtransport
  • fornye regelverket for løyver og behovsprøving for persontransport med sikte på å tillate nye plattformer innen persontransport i hele Norge
  • stoppe statlig innhenting av GPS-data i kjøretøy
  • tilpasse regler og forskrifter og prosedyrer slik at “remote control” og “remote presence” likestilles med fysisk tilstedeværelse. (eks. fjernstyring av medisinsk utstyr)
  • være et foregangsland for ny teknologi, slik vi har vært for elbilmarkedet
  • innføre incentivordninger for transportløsninger til private utbyggere av infrastruktur
  • legge større vekt på innovasjon i utbyggingsprosjekter drevet av statlige bygg-aktører
  • sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor, og flere utenlandskabler