Tema Teknologi

Samfunnet vårt gjennomgår store endringer. Siden tusenårsskiftet har digital teknologi endret måten vi arbeider, kommuniserer med hverandre og tar til oss kunnskap. Vi må ruste Norge for framtida, og sørge for at samfunnet og lovverket holder tritt med teknologien som allerede eksisterer – og som vil komme.

I arbeidet med ny teknologipolitikk for Venstre har det landsmøteforberedende utvalget tatt utgangspunkt i gjeldende stortingsprogram og i Venstres prinsipprogram. Det viste seg å være et godt utgangspunkt. Den liberale idétradisjonen er i høyeste grad teknologinøytral. Samtidig krever den teknologiske utviklingen nye reguleringer, dereguleringer, reformer og satsinger.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018

Den teknologiske bølgen som har kommet siden tusenårsskiftet handler om informasjon. Om det er ren data, genetisk informasjon eller nye metoder for å fange, bearbeide eller skape data – det handler om informasjon. Informasjon som samles fra stadig flere og nye datakilder, som kan kobles til hverandre, som flyter fritt fra system til system skaper nye muligheter, innsikter og utfordringer i rekordfart. Informasjonsflytt som endrer arbeidsprosesser og forretningsmodeller som setter billig regnekraft opp mot menneskelig arbeidskraft. Informasjon som kan deles og kopieres mellom sensorer, maskin, databaser og bedrifter raskere og raskere. Uansett platform eller landesgrenser. Som skaper fantastiske muligheter og store utfordringer.

Teknologi har alltid skapt muligheter og utfordringer. Ny teknologi fører til nye dynamiske krefter i samfunnet ved at det skapes nye valgmuligheter, motstridende interesser og til tider nye konflikter.

Venstre er det partiet som virkelig forstår de positive effekter slike nye krefter kan bety for det Norske samfunnet uten å være blind for uheldige bi-effekter. Vårt politiske prosjekt er tuftet på frihet og ansvar for felleskapet. Om det er tre-partssamarbeid eller grønn vekst, Venstre forstår og omfavner dynamikk i samfunnet. Venstre er ikke redd endringer, vi søker å forstå og for å forberede, slik at vi alle får mulighet til å bruke endring til individets og samfunnets beste.