Kommunestyregruppa ønsker å informere medlemmene om sitt arbeid og ønsker også innspill tilbake.

Våre representanter er:
Eirik Bøe – Formannskap/ Leder i planutvalget
Wenche Steen – Gruppeleder for Bærum Venstre / Formannskap/Utvalg for samarbeid
Johan Malvik – Nestleder i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
Frank Roland – Hovedutvalg for bistand og omsorg
Øystein Goksøyr – Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Elen Gjevik – Hovedutvalg barn og unge
Hulda Tronstad – Eierutvalget
Teamer for kvelden er:
• Presentasjon av kommunstyre-representantene
• Viktige saker i kommunestyret
• Hvilke saker skaper konflikt – hvor står Bærum Venstre?
• Vi begynner også den den lange valgkampen fram mot 2023 og må sette sammen en programkomite.
Vi serverer Pizza og drikke.
Meld gjerne fra om du kommer så vi har en ide om hvor mange vi blir.
Oppmøte foran hovedinngangen på Bærum Rådhus på Venstre side.
Kommer du sent kan du ringe
Eirik: 99 61 96 93 eller Kaj: 95 17 72 67 for å bli sluppet inn.

Vi håper å se deg!