Til innhold
Kommunestyregruppen til Bærum Venstre, 2023-2027, Collage Bærum Venstre

Et grønt, liberalt og framtidsrettet Bærum

Bærum Venstre

Venstre er Bærums liberale parti

Venstre vil gjøre Bærum grønnere og mer liberalt. Vi vil ta vare på naturen, sikre alle barn og unge en god oppvekst og skape nye grønne arbeidsplasser.

Venstre i Bærum vil jobbe for å gi innbyggerne tjenester av høy kvalitet og trygge rammer for å leve gode liv. Vi ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn – og hvor vi tar vare på et inkluderende fellesskap.

Venstre tar Bærum framover.

Vil du bli med på laget? Meld deg inn på venstre.no/blimedlem

Et grønt og liberalt Bærum

 • Det er viktig å verne naturen

  Venstre ønsker et bærekraftig samfunn med det gode nabolaget i fokus.

 • Et godt sted å vokse opp

  Alle barn og unge skal ha samme mulighet til læring, lek, og utvikling. Barnefattigdom må bekjempes ikke bare nasjonalt, men også lokalt.

 • Bærum med bærekraftige løsninger

  Det er nødvendig med strenge forpliktelser om sterkere vern av natur og kutt i klimagassutslipp. Venstre vil bruke handlingsrommet kommunen har til å være proaktiv i klimaarbeidet.

 • Trygge rammer for å leve gode liv

  Vi ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn.

Våre folk