Åpent medlemsmøte

Saksliste

Konstituering

  • Velkommen
  • Møteledelse og referent
  • Godkjenning av innkalling og saksliste

Politiske saker – vegen videre mot valget 2023

  • E16
  • Utbygging ved brygga på Årnes
  • Årnes kirkegård
  • Annet? Budsjett?

Gruppemøtesaker:

Styresaker: