Foto: Mats Hansen

Års- og nominasjonsmøte Rana Venstre

Det innkalles med dette til årsmøte i Rana Venstre

Dato: Torsdag 16. februar 2022

Tidspunkt: 18:00-21:00

Sted: Frivilligsentralen

Frist for å sende inn uttalelser og saker til behandling: 13. februar 2023. Sendes til: [email protected]

Innsendinger etter fristen må ha 2/3 flertall for å realitetsbehandles.

Sakspapirer sendes ut senest 15.02.2023

Forslag til saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering – valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Nominasjon kommunevalget 2023
 4. Årsmelding 2022
 5. Regnskap 2022
 6. Fylkestingsprogram Nordland Venstre 2023-2027
 7. Valg
  1. nytt styre
  2. valgkomité
 8. utsendinger til årsmøtet i Nordland Venstre 25.-26. mars 2023
 9. Uttalelser
 10. Vedtektsendringer i Rana Venstre
 11. Innmeldte saker
 12. Valgprogram Rana Venstre 2023-2027

Link til arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/855107282451900