Årsmøteuttalelser, Meløy Venstre

Årsmøte 2021 – tirsdag 22.februar 2022 kl 18:00 på Egna

Vanlige årsmøtesaker.

Bevertning.

Vi får presentasjon av prosjektet EGNA og legger opp til god kaffe-dialog etter årsmøtebehandlingene.

Saksliste til årsmøte:
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling

Sak 2. Konstituering

Sak 3. Årsmelding fra styret.

Sak 4. Årsregnskap.

Sak 5. Årsmelding fra bystyregruppen .

Sak 6. Medlemskontingent 2023

Sak 7. Handlingsplan 2022

Sak 8. Valg

Sak 9. Politiske uttalelser.