Til innhold

Ida Gudding Johnsen

Å være på lag med framtida betyr å tro på nye muligheter. For bedre er alltid mulig.

Jeg er aktiv i Venstre fordi jeg brenner for frihet og for at folk i størst mulig grad må få bestemme selv over egne liv.

Jeg er sosialliberal, og mener politikk må ta utgangspunkt i mennesker, ikke systemer. Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre går hånd i hånd.

Våre viktigste oppgaver er å sørge for at alle får muligheter gjennom en god skole og livslang utdanning, å rigge velferdsstaten for framtida og at det finnes et sikkerhetsnett når du faller. En god klima- og miljøpolitikk sikrer friheten til de som kommer etter oss.

Jeg er notorisk kritisk til enhver konsentrasjon av makt, enten den er i kommunen, i staten eller på få private hender. Makt skal komme nedenfra og spres.

Jeg heier på mangfold, på de som utfordrer og på de som skaper arbeidsplasser.

Som stortingskandidat for Venstre vil jeg jobbe for vekst og utvikling i Nordland. For en klimapolitikk som faktisk funker, en næringspolitikk som bedriftene trenger og en skolepolitikk som gir barn og unge flere muligheter. Jeg er med i Venstre fordi jeg mener folk må få frihet til å leve sine liv som de vil, og fordi jeg tror vi kommer lenger med samarbeid enn med protest. En stemme til Venstre er en stemme for frihet, felleskap og framtid.

Protesten fikk meg inn i politikken, men troen på samarbeid holder meg der.

La oss rive grenser og bygge nye fellesskap!