Til innhold

Ida Gudding Johnsen

Å være på lag med framtida betyr å tro på nye muligheter. For bedre er alltid mulig.

Jeg er aktiv i Venstre fordi jeg brenner for frihet og for at folk i størst mulig grad må få bestemme selv over egne liv.

Jeg er sosialliberal, og mener politikk må ta utgangspunkt i mennesker, ikke systemer. Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre går hånd i hånd.

Våre viktigste oppgaver er å sørge for at alle får muligheter gjennom en god skole og livslang utdanning, å rigge velferdsstaten for framtida og at det finnes et sikkerhetsnett når du faller. En god klima- og miljøpolitikk sikrer friheten til de som kommer etter oss.

Jeg er notorisk kritisk til enhver konsentrasjon av makt, enten den er i kommunen, i staten eller på få private hender. Makt skal komme nedenfra og spres.

Jeg heier på mangfold, på de som utfordrer og på de som skaper arbeidsplasser.

Som ordførerkandidat i Bodø vil jeg jobbe for en sunn og bærekraftig økonomi, en byutvikling som tar vare på natur- og kulturverdier og for at Bodø skal være en by hvor alle har mulighet til å leve gode liv.

Protesten fikk meg inn i politikken, men troen på samarbeid holder meg der.

La oss rive grenser og bygge nye fellesskap!