Til innhold
Venstre

Bodø skal framover!

Bodø Venstre

Venstre er byens eldste parti, stiftet 17.mai 1884. Vi er Bodøs liberale miljøparti.

 • Venstre bygger sine verdier på den sosiale liberalismen
 • Venstre arbeider for et samfunn med aktive og skapende samfunnsborgere som tar ansvar for seg selv og sine, men også for fellesskapet
 • Venstre ønsker en liberal samfunnsutvikling der vi setter folk først
 • Ida Gudding Johnsen er Bodø Venstre sin ordførerkandidat ved valget i 2023.

Hovedsaker for Venstre i Bodø

 • Samarbeid

  Skal alle være fri, må vi stå sammen.

  Vi vil samarbeide med innbyggere, frivillighet og næringsliv for at alle skal ha det bra i Bodø kommune.

 • Skole

  Frihet starter i skolen.

  Vi vil prioritere skole fordi en god barndom varer hele livet.

 • Klima og miljø

  Klimakampen er nå.

  Vi vil jobbe for grønn byutvikling og stoppe nedbyggingen av naturen.

 • Human ruspolitikk

  Hjelp og kunnskap, ikke straff og stigma.

  Vi vil styrke det forebyggende arbeidet og sikre en god rusomsorg.

 • Psykisk helse

  En meningsfull hverdag er god medisin.

  Vi vil prioritere psykisk helse like høyt som somatisk helse, både når det gjelder behandling og forebygging. Også frivilligheten og idretten er viktige medspillere.

 • Trygghet og omsorg

  Hjelp når du trenger det.

  Vi vil sikre gode tilbud som setter pasienten i sentrum, og slippe alle gode bidragsytere til innenfor pleie og omsorg.

Våre folk