Til innhold

Bodø skal framover!

Bodø Venstre

Venstre er byens eldste parti, stiftet 17.mai 1884. Vi er Bodøs liberale miljøparti.

 • Venstre bygger sine verdier på den sosiale liberalismen
 • Venstre arbeider for et samfunn med aktive og skapende samfunnsborgere som tar ansvar for seg selv og sine, men også for fellesskapet
 • Venstre ønsker en liberal samfunnsutvikling der vi setter folk først
 • Ida Gudding Johnsen er Bodø Venstre sin ordførerkandidat ved valget i 2023.

Hovedsaker for Venstre i Bodø

 • Ta vare på Bodømarka

  Holde markagrensa hellig, fordi marka er noe av det beste med Bodø! Bodømarka er ikke til salgs.

 • Sunn økonomi

  Få kontroll på økonomien, fordi god økonomistyring gir trygghet. Politikerne har ansvar for fellesskapets midler, og skal forvalte de uten å grave for dypt i innbyggernes lommer.

 • Sammen er vi sterke

  Vi tror man kommer lenger gjennom å lytte til hverandre og samhandle enn gjennom å skjelle hverandre ut. Gjennom å samarbeide kan vi gjøre Bodø enda bedre å bo i. For alle. For bedre er alltid mulig.

 • En skole for kunnskap

  Prioritere skolen, fordi gode lærere gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle sitt potensial. Elevene skal ha tilgang til gode hjelpere i skolehelsetjenesten, og godt utstyrte skoler.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet