Årsmøteuttalelser, Meløy Venstre

Årsmøte Lillehammer Venstre

Velkommen til årsmøte i Lillehammer Venstre!

 

Dag: tirsdag 25. januar 2022

Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata, Lillehammer

Tid: kl 19.00.

 

Det blir servering, så gi oss tilbakemelding om du kommer senest søndag den 23.1.2022. Send oss også en melding dersom du heller vil delta på Teams så sender vi link til møtet. Dette kan gjøres på mail: [email protected] eller mobil: 913 33 210.

 

Velkommen skal du være.

 

Saksliste årsmøte:

 

Sak 1. Åpning og konstituering.

Sak 2. Godkjenning av innkalling.

Sak 3. Valg av møteleder.

Sak 4. Valg av referent.

Sak 5. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

Sak 6. Årsmelding.

Sak 7. Regnskap 2021: Revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

Sak 8. Budsjett 2022.

Sak 9. Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.

Sak 10. Innkomne saker:

– Vedtektsendring (se vedlegg)

Sak 11. Valg av styre.

Sak 12. Valg av delegater til årsmøtet i Innlandet Venstre.

Sak 13. Valg av revisor.

Sak 14. Årsmøteuttalelser/politisk debatt.

Sak 15. Årsmelding fra kommunestyregruppa.

 

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut fortløpende under her.

Forslag til politiske uttalelser sendes til [email protected].

SAK 6 Årsrapport Lillehammer Venstre 2021

SAK 7 Regnskap 2021 Revisjonsberetning 2021

SAK 8 Budsjett 2022

SAK 9 Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for 2023

SAK 10 Vedtektsendring Vedtekter 2022

SAK 11 – 12 – 13 Valgkomitéens innstilling

Sak 14 Politiske uttalelser:

Tiden er inne for kjernekraft i Norge

Miljøvennlig skogbruk

Strøm og verna vassdrag

SAK 15 Årsmelding fra kommunestyregruppa