Foto: ukjent

Årsmøte og nominasjonsmøte i Lillehammer Venstre

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG NOMINASJONSMØTE I LILLEHAMMER VENSTRE 2023

Dag: torsdag 2. februar 2023

Sted: Stasjonen Cafe & Restaurant, Jernbanetorget

Tid: kl 19:00

Det blir servering, så gi oss gjerne tilbakemelding på om du kommer. Dette kan gjøres på e-post til sekretær: [email protected] eller som sms melding på mobil: 48 10 35 90. (For ordens skyld, det er ikke obligatorisk påmelding.)

Velkommen skal du være.

Saksliste årsmøte:
Sak 1. Åpning og konstituering.
Sak 2. Godkjenning av innkalling.
Sak 3. Valg av møteleder.
Sak 4. Valg av referent.
Sak 5. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med styreleder.
Sak 6. Årsmelding for Lillehammer Venstre for 2022. (Kommunestyregruppa skriver egen årsmelding, se sak 15).
Sak 7. Regnskap 2022. Revidert regnskap legges frem på årsmøtet.
Sak 8. Budsjett 2023.
Sak 9. Innkomne saker. (Det er ikke kommet inn noen saker innen fristen.)
Sak 10. Valg av styre til Lillehammer Venstre.
Sak 11. Valg av delegater til årsmøtet i Innlandet Venstre.
Sak 12. Valg av revisor.
Sak 13. Valg av valgkomite for Lillehammer Venstre.
Sak 14. Årsmøteuttalelser/politisk debatt. Arbeid med program for kommunevalget 2023.

Sak 15. Årsmelding fra kommunestyregruppa.

Nominasjonsmøte:
• Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag til valgliste for kommunevalget 2023-2027.
• Valg.

Frist for å melde årsmøtesaker er 26. januar.

Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer Venstre

Terje Kongsrud (leder) E-post [email protected] tlf. 958 84 995
Johan Enger (sekretær) E-post [email protected] tlf. 481 03 590