Obs! Ny dato! Årsmøte Sande og Holmestrand Venstre, 5. februar 2024

Kl. 18:00-19:00 – Årsmøte

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Eventuelle endringer til kontingentsats
  6. Vedtekter
  7. Politiske uttalelser
  8. Valg
  9. Vaglkomité
  10. Eventuelt

Kl. 19:00-21:00 – Middag på Bella Vista