Til innhold
Christina Leverkus

På lag med fremtida.

Sande og Holmestrand Venstre

Venstre er Norges eneste sosialliberale parti. Sosialliberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Sosialliberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. En sosialliberal politikk setter alltid folk før systemer og særinteresser!

Dette vil Venstre i Holmestrand kommune

 • Bedre oppvekstmiljø for barn og unge

  Styrke tilbudet for psykisk helse og øke trivselen i skolen

 • Det skal være lov å drive med annet enn sport og idrett

  Gi barn og unge i kommunen et mer variert fritidstilbud

 • Man skal kunne reise miljøvennlig rundt i kommunen

  Få et bedre kollektivtilbud i kommunen

 • Holmestrand kommune bør være klimavennlig

  Ha en styrt avvikling av deponi på Langøya og øke fokus på gjenvinning

 • Vi må utnytte hele potensialet i kommunen

  Tilrettelegge for mer levende bysentra i Holmestrand, Sande og Eidsfoss

 • Alle skal ha et godt tilbud på fritiden

  Innføre aktivitetskort for å sikre alle barn et godt fritidstilbud

Nyhetssaker

Flere nyheter