Delegasjonsmøte – forberedelser til Venstres landsmøte 2022

Ad. forberedelser til Venstres landsmøte 2022

Delegasjonsmøte for Møre og Romsdal Venstre sine delegater, samt første vara og direktevalgt LS-medlem

SAKER:

Praktiske spørsmål
Media på forhånd, underveis og etter LM
Møtebok 2 til LM

Eventuelt

mvh Ragnhild