Folkevalgt- og Lokallagsledernettverk med Trøndelag Venstre

Hei alle lokallagsledere og folkevalgte!

Vi i Trøndelag Venstre inviterer til nettverk fra kl. 10 til kl 14 den 5. juni, nemlig vårt første skikkelige lokallagsledernettverk som et og samme venstrelag! Vi har store ambisjoner fremover, og tenkte derfor å bruke mye av tiden til å diskutere hva dere vil videre med lokallagsledernettverket! På den måten håper vi på å oppnå et fylkesstyre som er nært knyttet til lokallagene hvor begge parter føler man jobber på lag med hverandre, og ikke hver for seg.

Og derfor trenger vi deres innspill! Hvis vi på best måte skal kunne bistå hverandre fremover, både i valgkampen og videre utover, trenger vi at dere gjør dere opp noen tanker allerede i dag. Vi håper dere alle kan delta, og at dere eventuelt sender en nestleder om dere ikke selv har mulighet til å delta. Vi gleder oss masse til arrangementet og ber dere derfor melde dere på her og dele påmeldingen med deres folkevalgte.

Påmelding gjøres her: https://forms.gle/pfykpr1N1GdzmLxZ9

Foreløpelig program for arrangementet (med forbehold om endringer):

10.00: Velkommen: Kort presentasjon av deltagerne og plan for dagen

10.15: Fylkesstyret: Kort informasjon om organisatorisk status

10.30: Lokallagene: Innspill fra lokallagene – Hva trenger dere hjelp til?

11.15: Trøndelag Venstres viktigste saker

11.30: Hvem vant Trøndelags Miljøpris?

11.35: Trøndelag Venstre på digitale plattformer samt våre mål for valgkampen

11.45: Pause

12.15: Valgkamp-workshop

13.15: Leserinnlegg: Kjapp introduksjon og hvor skal slike sendes

13.30: Hvordan håndtere sjikane på nett?

13.45: Oppsummering og avslutning