Til innhold
Venstres fylkestingsrepresentanter og vara. Trøndelag. Fra venstre: Knut Øye Brandsås (2. vara), Anne Cecilie Holm (fylkestingsrepresentant), Tove Eivindsen (fylkestingsrepresentant) og Torgeir Anda (1. vara), Foto: Thor Nielsen

Bli medlem i vårt lokallag!

Vi trenger deg på laget! Bli med og ta ansvar for miljøet, for morgendagens borgere, for de fattigste og for folk som faller utenfor. Bli medlem her.

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'