Fylkestingsvalgprogram 2023-2027

Marthe Osen, Trondheim Venstre

Fylkestingsvalgprogrammet er klart.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet
med ansvar for fellesskapet.

For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling, er lokal frihet bedre enn
statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det
nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om
sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp.

Venstre tar Trøndelag framover!

Fylkestingsvalgprogram