Ordstyrerklubbe, Hindrum Skilag

Forsinket årsmøte

Det blir endelig årsmøte tirsdag 16. februar kl i 19:00. Vi bruker kommunestyresalen slik at vi kan holde korrekt avstand.

Det blir vanlige årsmøtesaker: regnskap, budsjett, valg av styre og plan for stortingsvalgkampen.