Til innhold
Foto: Strand Venstre

Venstre tar Strand fremover!

Strand Venstre

Strand Venstre har de siste periodene satset tungt på nye skoler og bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Det arbeidet må få fortsette og nå står ungdomsskolene for tur. Ingen velger sin barndom og Venstre skal prioritere å gjennomføre handlingsplanen mot barnefattigdom.

Vi vil være på lag med næringslivet og legge til rette for flere, varierte arbeidsplasser i kommuen vår. Samtidig må vi ta vare på klimaet og det klassiske naturvernet i vår region. Rogalands første nasjonalpark bør ligge Strand – vi sier tydelig JA til Preikestolen Nasjonalpark! Strand skal bli Rogalands mest attraktive kommune å bo og jobbe i. Da må vi ikke bygge ned de naturverdiene som gjør oss så unike. Vi må videreutvikle næring og industri på stålverksområdet og i Nordmarka og spare verdifull matjord.

Busstilbudet gjennom Ryfast må være et attraktivt tilbud. Pendlere i Strand må få ta del i HjemJobbHjem ordningen.

Kulturlivet i Strand må styrkes og videreutvikles. Lokale lag og organisasjoner er viktige bidragsytere for alle aldersgrupper i kommunen. Et rikt kulturliv gjør kommunen mer attraktiv og øker trivselen for alle innbyggerne. Etter skoleutbyggingen vil vi prioritere å få på plass et skikkelig, regionalt kulturhus på Jørpeland.

Venstre prioriterer investeringer og drift som gir bedre tjenester for innbyggerne i Strand og stemmer mot nytt, dyrt tilbygg til Rosehagen og andre unødvendige investeringer som tynger en allerede presset kommuneøkonomi.

Vi er representerte i kommunestyret i Strand perioden 2023 – 2027. Har du innspill om saker som opptar deg?

Ta kontakt med vår gruppeleder Erik R. Nyman-Apelset.

Våre folk