Bærum kommunestyre har vedtatt budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023, foto: Shutterstock

Fremtidens eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg i Bærum

Er du pensjonist, eller snart pensjonist? Bærum Venstre inviterer til en politisk debatt om fremtidens eldreomsorg i Bærum.

Eldreomsorgen i Bærum er i omstilling. Det har vært mange medieoppslag som ikke har vært god lesing i det siste. Hvilke politiske grep skal Venstre foreslå i neste års budsjett?

Vi er interessert i å høre på hva du mener om:

– Hvordan vil du bo på dine eldre dager?
– Omsorgsbolig vs. bo hjemme lengst mulig?
– Hva trenger du av tilbud for å leve et godt liv?
– Hva synes du ikke fungerer i dag?

Vi gleder oss til å høre på hva du har og si 21 august kl 1800 på Rådhuset

Møterom A217 – inngang klokketårnet. Ring: 95164877 så kommer vi og åpner.