Fylkesårsmøte 2021 Møre og Romsdal Venstre

Fylkesårsmøtet 2021 avholdes digitalt på grunn av koronaen.

Innkalling med program, sakspapirer, frister og nyttig informasjon sendt til lokallagene av Frank Stenløs.

mvh

Ragnhild

fylkesleder