Kvernes gamle bygdemuseum. Utsikt, Foto: R.Helseth

Fylkessamling 18. juni på Kvernes

Kjære Venstremedlemmer i Møre og Romsdal

Velkommen til Kvernes i Averøy lørdag 18.juni. Kaffen klar fra kl 10:00. Programmet starter kl 11:00 og varer til kl 17:00. Gode parkeringsmuligheter.

Invitasjon_Felles samling 180622 på Kvernes-2

Møtet arrangeres i idylliske omgivelse på Gamle Kvernes Bygdemuseum som ligger midt mellom Kristiansund og Atlanterhavsveien på sydsiden av øya, indre vei.

Som ledd i å mobilisere frem til kommune- og fylkestingsvalget i 2023, arrangerer fylkesstyret denne samlingen der vi sammen ønsker å dele politiske ideer, finne felles fanesaker og gjøre programprosessen spennende ved felles innsats.

Møtet åpent for alle medlemmer i Møre og Romsdal Venstre.

Deltagelsen er gratis, men påmelding nødvendig da vi skal bestille bacalao.

Påmelding: https://forms.gle/ok4hgbhgS6HUXhCz7

En ambisjon med samlingen er å utveksle erfaringer fra de regionale møtene som er avholdt i mai, og komme frem til en gotteriliste av Venstresaker som vi kan plukke fra når vi skal lage program i lokallagene og som ønskes fremmet til fylkestingsprogrammet.

Hva er de gode sakene for Venstre?
Hvilke utfordringer har vi i våre kommuner?
Hvordan kan vi sammen løfte frem fanesaker?

Samling for inspirasjon til å fremme politikk og motivere medlemmer til å stille som kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023.
Program:

Kl10:00 Kaffe er klar, enkel servering
Kl 11:00 Velkommen ved fylkesleder
Kl 11:15 Innlegg ved VHO om organisasjon og listestilling
Kl 12:00 Identifisering av politikkområder. Om å finne felles fanesaker

Kl 12:30 LUNSJ med bacalao fra Bjartmars favorittkro
Orientering om museet underveis i lunsjen

Kl 13:30 Programprosess fylkestingsprogram v / leder programkomiteen

Kl 14:00 Vi lager ei gotteriliste med gode Venstresaker å ta med hjem
-idedugnad og diskusjoner
– innspill fylkesprogram og lokale program
Ansvarlig: Programkomiteen sammen med fylkesstyret

Kl 17:00 Vel hjem!

Med forbehold om mindre justeringer i program

Veibeskrivelse: https://www.google.com/maps/dir/62.9093179,7.5107926/reisevei+Kvernes+bygdemuseum+averøy/@63.0136236,6.4332949,8z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4613dd4b31f30d29:0x32e255782e6d2808!2m2!1d7.7102135!2d63.0079265

Kvernes gamle bygdemuseum, avd. Nordmøre museum