Gruppemøte og styremøte

Til bystyregruppa
Til styret i Kristiansund Venstre

Gruppemøte: bystyresakermed budsjett og økonomiplan 2023-26

Styremøte: forberedelser listestilling

Ragnhild gruppeleder og Tord, lokallagsleder