Til innhold
Kristiansund Venstre, kandidater 2023
Ordførerkandidat Tore Larssen (til høyre), andrekandidat Carina Wollan Myhre (midten) og fylkesordførerkandidat Pål Farstad (til venstre), Foto: Kristiansund Venstre

Sammen tar vi Kristiansund framover.

Kristiansund Venstre

Kristiansund Venstre er et sosialliberalt parti. Venstres politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på mennesker. Derfor setter Venstre folk først!

Våre hovedsaker

 • Bevar Bolgneset

  Våre næringsområder skal utvikles i samarbeid med våre nabokommuner med vekt på Bremsnesfjordbassenget – minst mulig naturinngrep

 • Styrk helse- og eldreomsorgen

  Vi vil jobbe for utvikling av DMS Kristiansund, prehospitale tjenester, eldreomsorgen og barn og unges psykiske helse.

 • Gratis buss for ungdom

  Vi vil jobbe for forsterket kollektivsatsning og for å etablere GRATIS BUSS for reisende under 18 år.

 • Kulturskolen inn i SFO

  Vi vil jobbe for at kulturskolen integreres i SFO og til lavere pris

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk