Foto: Oslofjordens Friluftsråd

LiberalPub: Oslofjorden skal reddes!

Venstre vil gå i front for å redde Oslofjorden.

I løpet av de siste 30 årene har tilstanden endret seg dramatisk. Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har bestandene av nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 prosent.

Mange planer foreligger men arbeidet med å iverksette tiltak går for sent. Områdene rundt Oslofjorden er Norges tettest befolkede, og har landets mest artsrike økosystemer, og det kreves et krafttak for å redde fjorden.

På LiberalPub vil du få høre om status og planlagte tiltak, og kan være med å diskutere hvordan vi skal få til et best mulig samarbeid mellom de mange interessene som er involvert.

Du vil møte:

  • Espen Søilen, direktør Oslofjordens Friluftsråd
  • Solveig Schytz, fylkesråd for miljø og samferdsel, Akershus FK
  • Elisabeth Holter-Schøyen, gruppeleder Asker Venstre
  • Eirik Bøe, leder av KLIMU, Bærum kommune