Programarbeid del 2

  • 4.
    februar
  • 12:00 - 16:00
    Venstres hus, Kjær gård, veien 361, 3179 Åsgårdstrand
  • Legg i kalender

Til alle medlemmer i Horten Venstre
Vi skal forfatte vårt valgprogram i Horten Venstre for neste periode.Styret har nedsatt en programkomite som nå starter arbeidet med å utarbeide forslag til program for endelig behandling på eget medlemsmøte i mars.Vi mottar gjerne skriftlige innspill snarest mulig (se kontaktinformasjon nedenfor)

Vi har planlagt følgene møterekke for gjennomgang av aktuelle temaer:

– Programarbeid del 1: Lørdag 28. januar kl. 12.00 til 16.00.

– Programarbeid del 2: Lørdag 4. februar kl. 12.00 til 16.00.

– Programarbeid del 3: Torsdag 16. februar kl. 17.00 til 21.00.

– Programarbeid del 4: Torsdag 9. mars kl. 18.00 til 21.00.

Sted: Venstres hus på Kjær gård, Raveien 361, 3179 Åsgårdstrand.

På første møte starter vi medlemspåvirkningen av programmet.Vårt politiske regnskap for siste periode blir lagt frem og mulige politiske tema presentert. Viktig at vi får aktuelle innspill til dette møtet.

Lenke til program for Horten Venstre 2019 – 2023: https://www.venstre.no/artikkel/2019/07/23/valgbrosjyre-2019/

Lenke til Venstres programutkast 2023-2027 : Grønne og levende lokalsamfunn.https://docs.google.com/document/d/10fS8ob8rM3Ol-ufYTbZosCA2NY4VAQQUK4q6BvIqI6Q/edit

Med vennlig hilsen

Programkomiteen for Horten Venstre

Eddy Robertsen

Mobiltlf. 93017694

Epost: [email protected]