Valglisten Horten Venstre 2023 er klar

Nominasjonsmøte Horten Venstre 2022. Fra venstre: Thomas Grønli, Lene Cathrine Albertsen, Eddy Robertsen, Jørgen Ingeberg,Stian Enstrøm Moldskred og Hilde Holta, COK

 

Onsdag 9. november ble Horten Venstres nominasjonsmøte gjennomført. Gledelig at mange medlemmer deltok og stemte frem en meget god valgliste med dyktige folk. Totalt teller listen 35 personer som er mer enn dobling fra forrige valg.

Kort presentasjon av de seks øverste kandidatene:

Eddy Robertsen. Har lang fartstid som politiker i Horten kommune. Han ønsker gjenvalg til et nytt kommunestyre som sannsynlig vil bestå av flere nye politikkere. Hans lange erfaring er en viktig suksessfaktor og han ønsker å bruke denne erfaringen til å trekke nye krefter i Horten Venstre frem i politikken. Viktig politisk område er skole og arealplanlegging.

Lene Albertsen. Friskt nytt tilskudd til den politiske gruppen. Kjenner Horten meget godt fra arbeidet med ”Horten Love” kampanjen. Har meget god bakgrunn og ikke minst tid og lyst til å gjøre Horten til et bedre sted å bo og leve i. Viktig politisk område er næringspolitikk og klima/natur utfordringene

Stian Enstrøm Moldskred Et ungt tilskudd med engasjement og mange tanker om hvordan Horten kan utvikles basert på Venstres gode politikk. Har tidligere vært aktiv i Horten Venstre og er nå tilbake med nye glød og motivasjon. Som student på Bakkenetigen også en stemme for ungdommen. Viktig politisk område er skolepolitikk samt kunst og kultur.

Jørgen Ingeberg Seniorrepresentant med meningers mot og kritisk blikk på selvfølgeligheter. Aktiv og samfunnsengasjert med erfaring fra andre kommuner med byplanlegging og næringsutvikling. Viktig politisk område: lokalsamfunn og sirkulærøkonomi.

Hilde Holta Kreativt og sosial ressursperson med stor gjennomføringsevne. Opptatt av barns oppvekst og lokalmiljøets kvaliteter. Viktig politisk område: Kultur, idrett og fritid, frivillighet og digital helse.

Thomas Grønli Kunnskapsrik og engasjert familiefar som er opptatt av å ta vare på vår flotte kyst og tilrettelegge for en framtiden til oppvoksende generasjon.Viktig politisk område: Studentbyen Horten og sentrumsutvikling.

 

Valgliste er:

1 Eddy Robertsen 1970 Horten
2 Lene Cathrine Albertsen 1976 Horten
3 Stian Enstøm Moldskred 1996 Nykirke
4 Jørgen Ingeberg 1954 Horten
5 Hilde Holta 1980 Horten
6 Thomas Grønli 1979 Horten
7 Dag Nordbotten Kristoffersen 1963 Åsgårdstrand
8 Tone Lind Jørgensen 1954 Åsgårdstrand
9 Thomas Aas 1978 Horten
10 Klara Robertsen Hiyhilder 2004 Horten
11 Fredrik Skogsøy 1987 Horten
12 Anne Berit Skarestad 1956 Borre
13 Christian Wilhelmsen 1975 Skoppum
14 Rolf Sandmo 1949 Horten
15 Roy Helge Rasmussen 1973 Skoppum
16 Per Bruun-Lie 1939 Horten
17 Erlend Magnus Greibesland Stark 1996 Horten
18 Merete Aadnøy 1961 Åsgårdstrand
19 Atle Mosbekk 1982 Horten
20 Halvard Festø-Bjørgen 1977 Skoppum
21 Lisa Solheim 1983 Horten
22 Magne Berger 1951 Borre
23 Brit Døvle Larssen 1960 Åsgårdstrand
24 Marius Muggerud 1990 Horten
25 Hilde Marie Aamodt 1960 Horten
26 Robert Nicolas Gløgård 1972 Horten
27 Sylvi Greibesland 1959 Horten
28 Ronny Breivik 1973 Skoppum
29 Unni Berger 1949 Borre
30 Hege Helm 1964 Åsgårdstrand
31 Johannes Robertsen Høihilder 2023 Horten
32 Simen Idsøe Eidsvåg 1982 Horten
33 Niklas Cederby 1982 Horten
34 Carl Otto Kielland 1961 Åsgårdstrand