Program 2019 – 2023

Brosjyre er under produksjon og publiseres så snart denne foreligger.

Programmet for neste valgperiode 2019 – 2023 er ferdig og kan leses her:
Horten Venstre – program 2019 – 2023 (1)