Venstre besøker Ulefoss Hovedgaard , EFa VTV

Re-etablering av Nome Venstre

Venstre ved slusa

Re-etablering av Nome Venstre!

Vestfold og Telemark Venstre ønsker å gjennomføre et møte i Nome med formål å få etablert et fungerende lokallag i kommunen. Møtet vil bli holdt 24. mai kl 18:00- ca.20:00. Vi får låne lokaler i Stårrvegen 1, dvs i de gamle lokalene til Holla Sparebank.

Ved Stortingsvalget i høst fikk partiet hele 54 stemmer i Nome. Pr. i dag er det 5 betalende medlemmer i Nome Venstre, men vi har fått signaler om at det er interesse dersom Venstre igjen blir etablert i kommunen. Det betyr at det bør være mulig både å sette sammen et styre, samt å stille liste ved lokalvalget 2023.

Med ny ledelse og med gode saker vokser Venstre. Det er da behov for å rekruttere gode folk, som gjerne vil gjøre en innsats. Etter en kort presentasjonsrunde så vil vi si noe om de sakene vi jobber med. Så tar vi en åpen diskusjon om muligheter for å få i gang et funksjonelt Venstre i Nome.

Vi håper at flest mulig av medlemmene og andre interesserte vil møte opp.

Informasjon om møtet er publisert i siste nummer av Kanalen!

Enkel servering!!