Til innhold
Victoria sett fra Tveitankroken, Nome Venstre/HL

Framover med Nome Venstre.

Nome Venstre

Venstre er opptatt av å ta Norge framover. Av å gi frihet og muligheter for alle til å skape og leve det livet de selv ønsker. Politikk handler om fremtid. I høst kan du avgjøre hvordan fremtiden i Nome skal være. Venstre setter folk først. Det er for menneskene vi lager politikk. Derfor er skole, miljø, småbedrifter og velferd de viktigste sakene for oss.

Venstre vil gjøre en innsats for at Nome skal være en god kommune å bo i. En kommune som har omsorg for alle som trenger det, som er et godt sted å vokse opp, og som legger til rette for nyskaping, flere arbeidsplasser og grønn vekst.

En stemme til Venstre i Nome er en stemme til lokalpolitikere som vil fremme økt medvirkning og demokratiske prosesser, både i saker som er oppe til behandling, og for å sette aktuelle tema på den politiske agendaen.

En stemme til Venstre i Nome er en stemme til lokalpolitikere som sammen med innbyggerne og administrasjonen vil jobbe for gode, gjennomførbare løsninger for lokalsamfunnet.