Christina Leverkus

Sande og Holmestrand Venstre styremøte, 14. mars

Styremøter i Sande og Holmestrand er åpne for alle. Hjertelig velkommen!

Agendaen for styremøte denne dagen er:

  • Økonomi og medlemsliste
  • Planer fremover – se på forslag til møter, eventuelle endringer
  • arbeidsfordeling innad i styret (referat, sosiale medier og nettsider, valgkampansvarlig)
  • Rutiner knyttet til møteinnkalling, hvem kaller inn? Hvordan deles møteinnkallingen? Hvor mange uker i forveien? Hvem sender ut referat? Hvordan deles referatet?
  • Oppdatering av Brønnøysund registeret – Herulf orienterer
  • Oppdatering av nettider med nytt styre – Christina orienterer
  • Budsjett til valgkamp og planer fremover
  • Påmelding til landskonferanse, hvem reiser?
  • Fylkesprogrammet – hvem reiser?
  • Eventuelt

Dette møtet bli digitalt. Link til møtet er: https://meet.google.com/nsf-itgm-uvp