Styremøte

Møtelenke: https://meet.google.com/uxs-ajgi-pjr?hs=122&authuser=1

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Nominasjonskomite
  4. Valgkomite
  5. Sommeravslutning (dato)
  6. Dugnadsdag på kontoret
  7. Eventuelt

Møtet følges som vanlig av orientering om den politiske situasjonen og generell politisk debatt. Styremøter i Tromsø Venstre er åpne for alle. Velkommen! 🙂

Referat: https://drive.google.com/file/d/1nfs4up_mM1sdJ5kHaRKIEiV9lpgzxDLI/view?usp=sharing