Fem punkter om snøscooter

De fem stortingsrepresentantene ble enige om følgende 5 punkter om snøscooter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Tillerbyen (soloppgang i vinterfrost) januar 2006

Foto: Lars Jølle

1. Dagens regelverk videreføres med muligheter for at det kan etableres nye snøscooterløyper.

Allèen i vinterlys

Foto: Finn Dale Iversen

2. Strengere og klarere regler for barmarkskjøring.

Dokument

Foto: Microsoft

3. Lokal forvaltning og folkestyre må styrkes på disse områdene.

Politi

Foto: Venstre

4. Kontrollmyndigheten må ligge hos politiet.

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

5. Ønsker en gjennomgang av hvordan forvaltningen følger stortingets vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**