Folkevalgte

Arendal Venstre fikk en representant i bystyret i valget i 2003. Marianne Sigurdson Lyngvi blei valgt, og fikk også plass i driftsstyret. Venstre er en del av flertallskoalisjonen Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Representasjon i styrer, råd og utvalg 2003-2007 for Arendal Venstre

Ta kontakt med oss for å påvirke politikken vår på alle plan!

Bystyret
Marianne Sigurdson Lyngvi, Revesand, 4818 Færvik, tlf. 37085647 mob. 91873524
[email protected]
Varamedlemmer:
1. Jan Kløvstad
2. Cato Litangen
3. Lilly Berland
4. Anne Marit Tørå

Driftstyret
Marianne Sigurdson Lyngvi

Komité for kultur, miljø og næring
Marianne Sigurdson Lyngvi

Agder Renovasjon
Marianne Sigurdson Lyngvi

Arendalspakka – samferdsel rundt Arendal
Marianne Sigurdson Lyngvi, nestleder

Arendal Turistråd
Cato Litangen

Arendals komité for markering av 100-årsjubileet for 1905, og åpning av Arendal kulturhus 2005
Cato Litangen

Stiftelsen Aust-Agder-Arkivet
Amira R. Pedersen

Eldrerådet
Aud Fossli

Grønnstrukturutvalget
Lilly Berland

Havnestyret
Marianne Sigurdson Lyngvi

Heimevernsnemnd og innkvarteringsnemnd
Aslak Heim Pedersen

Klagenemnda
Anne Marit Tørå

Kommuneplanutvalget
Marianne Sigurdson Lyngvi

Kommunedelplan for bevaring
Marianne Sigurdson Lyngvi, leder

Kontrollkomiteen
Jan Kløvstad, varamedlem

Nesheim skole, samarbeidsutvalget
Lilly Berland

Skattetakstnemnd
Marianne Sigurdson Lyngvi

Torbjørnsbu Verksted AS
Per Stabell, styreleder

Arendal Revisjonsdistrikt IKS
Per Stabell, styreleder

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt
Per Stabell

Utvalg for evaluering av politisk organisering, 2005
Lilly Berland

Valgkomiteen
Marianne Sigurdson Lyngvi

Verv i Venstre:
Marianne Sigurdson Lyngvi er nestleder i Venstres valgnemnd på nasjonalt plan 2005-2006
Lilly Berland er leder for Aust-Agder venstrekvinnelag og styremedlem i Aust-Agder Venstre
Odd Austarheim er kasserer i Aust-Agder Venstre
Jan Kløvstad er varamedlem til fylkesstyret i Aust-Agder Venstre og varamedlem til Venstres landsstyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**