Al Gore i København

Klaus Bondam, Radikale Venstres leiande politikar i København om klimautfordirngane og kva ein storby bør gjere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Først et citat fra Mark Twain: "Det er ikke det, du ikke ved, der får dig på glatis, det er det, du er helt sikker på, men som bare ikke passer."

Efter i dag at have hørt Al Gores tale i Cirkusbygningen om "den ubekvemme sandhed", er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at der skal gøres noget, og det skal ske NU. Al Gore siger det således: "Lige nu står vi overfor en krise i verden, og det er på høje tid at gå i aktion."

Al Gore fremfører, at den globale opvarmning ikke følger en lineær stigning, men er steget voldsomt de seneste årtier og vil stige endnu mere eksplosivt i de kommende år. Ligeledes er politik heller ikke lineær – nogen gange går udviklingen langsomt, andre gange falder skelsættende begivenheder oveni hinanden.

Den globale opvarmning er altså et spørgsmål om politisk vilje – og ikke bare isbjørnene på Nordpolen og pingvinerne på Sydpolen skriger på politiske løsninger. Det gør alle vi, som ønsker at efterlade denne verden bare lidt bedre, end da vi overtog den. Og som Al Gore fremhæver, har vi gjort det før, nemlig ift. ozonlaget, hvor det med politisk vilje lykkedes at stoppe den negative udvikling.

Connie Hedegaard gav også et par ord med på vejen, og der er ingen tvivl om, at hun har taget budskabet til sig. Også når man ser den nye fingerplan, som er offentliggjort i dag. Til den siger hun: "at regeringen ønsker en hovedstad med en stærk grøn profil [ ] hvor luftforureningen og CO2-udslip fra trafikken begrænses Hovedstaden skal fungere som lokomotiv for resten af landet."

Jeg kunne ikke være mere enig, og jeg glæder mig over den fælles erkendelse af, at København er drivkraften i Danmark, når vi snakker bæredygtighed og vækst. For København har formået at være en storby i vækst, uden at det er gået for hårdt ud over vores bæredygtighed — socialt og miljømæssigt.

Derfor undrer det mig også, at regeringen ikke vil give København de redskaber, der skal til for at opnå målet: strengere miljøzoner og trængselsafgifter.

Med trængselsafgifter, ligesom i London og Stockholm, kan vi skabe en større fremkommelighed på vejene både i København og udenfor. Derfor er vi i dialog med vores nabokommuner om deres synspunkter på et sådant redskab, og vi vil lancere vores idéer i den kommende tid.

Det er samtidig klart, at trængselsafgifter ikke gør det alene. De skal gå hånd i hånd med gode alternative transportmuligheder, og her er mere metro helt klart en af de løsninger, jeg ser som fremtidens kollektive transportsystem. En ny baneforbindelse til Ringsted og en tværgående letba ne i Ring 3 skal etableres, for at håndtere den stigende pendling. Udviklingen i hele regionen skal helst understøtte, at folk bruger mere kollektiv transport — ellers drukner vi i trængsel.

For mig er der ingen tvivl: 2007 står i miljøets tegn!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**