Folkevalgte

Følgende sitter i kommunestyret:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Johan Schei
Randi Fossum
Bjørg S. Lien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**