Folkevalgte i St.Hanshaugen

Venstre er representert i Bydelsutvalget med 2 representanter. I tillegg har vi representanter i Arbeidsutvalget (bydelens “formannskap”), Oppvekst-, miljø- og frivillighetsskomiteen, Helse- og sosialkomiteen, Miljø- og Byutviklingskomiteen, Rådet for funksjonshemmede, tilsynsutvalgene og brukerutvalget for Lovisenberg Diakonale sykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


BU-medlemmer:
Torkild Strandvik
Karl Arthur Giverholt
Vara: Kjartan Almenning

Medlem i Arbeidsutvalget:
Torkild Strandvik
Vara: Karl Arthur Giverholt

Nestleder i Miljø- og byutviklingskomiteen:
Kjartan Almenning
Vara: Torkild Strandvik

Medlem i Helse- og sosialkomiteen:
Eva Michelsen Ekroll
Vara: Siv-Ellen Østengen

Medlem i Oppvekst-, kultur og frivillighetskomiteen:
Siv-Ellen Østengen
Vara: Henrik Bhamra

Medlem i rådet for funksjonshemmede:
Gudrun Jære Hoel

Medlem i brukerutvalget for Lovisenberg diakonale sykehus:
Eva Michelsen Ekroll

Leder for tilsynsutvalg, hjemmebaserte tjenester:
Torkild Strandvik

Medlem i tilsynsutvalget for instistusjoner:
Karl Arthur Giverholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**