Styret i St.Hanshaugen Venstre

Styret i St.Hanshaugen Venstre består av følgende personer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder: Jan-Petter Holtedahl
Nestleder: Karl Arthur Giverholt

Medlemmer:
Ingeborg Kjos
Hilde Vestrheim
Eva Michelsen Ekroll

Varaer:
1. vara: Tone Ringen
2. vara: Leif Roberg
3. vara: Sandra Clark
4.vara: Håvard Haagenrud
5.vara: Siv-Ellen Østengen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**