Et livskraftig Halden Venstre holder årsmøte og forbereder valget

Pressemelding

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Halden Venstre holdt årsmøte på MacThors restaurant den 24. januar. Årsberetningen viste god aktivitet i 2006 med politiske møter om skole, åpenhet og forskning, eget forslag til kommunebudsjett og mange leserinnlegg. Halden Venstre sendte delegater til landsmøtet og fylkesårsmøtet og besitter flere sentrale posisjoner i fylkeslaget. Lederen i Østfold Unge Venstre kommer fra Halden.

Halden Venstre er svært godt fornøyd med aktiviteten i kommunestyret der Günther Andersen har tatt opp skolens innhold, oljevernberedskap og havnesaken.

Vi hadde et meget vellykket politisk møte i høst om skole der stortingsrepresentant Odd Einar Dørum møtte politikere og lærere, sier Geir Helge Sandsmark som tok gjenvalg som leder i lokallaget. I styret sitter også Michael Ha(nettansvarlig), Eirin Finnanger(kasserer) og Pål Buttingsrud(styremedlem). Sist mai hadde Halden også besøk av Venstres generalsekretær som fortalte tilhørere med og uten Venstretilknytning om hvordan åpenheten er forankret i kommuneloven og offentlighetsloven .

Med Roar som nestor, har vi et sterkt lag på lista vår til kommunevalget, sier Sandsmark.. Venstrekjempen Roar Günther Andersen topper listen. Andreplassen ble erobret av Tone Skråning som sikrer at Venstre stiller med yngre krefter i kampen om setene i kommunestyret. Også lokallagslederen som tok den tredje og siste kumulerte listeplassen er med i den kampen. Vi har så forskjellig bakgrunn at det er bosted, Venstrepolitikk og det trivelige samværet som samler oss, sier Sandsmark. Venstres profilsaker, som er sosialt ansvar, nyskaping, bedre skole og ansvarlig miljøpolitikk, blir Venstres temaer i valgkampen sammen med den utrettelige kampen for åpenhet i politikken.

Årsmøtet vedtok et omfattende lokalpolitisk handlingsprogram som ligger til grunn for valgkampen. Her finner vi gode Venstresaker som miljøvennlige trafikkløsninger, nye skolebygg, omsorgsboliger og tiltak for ren sjø og friske vassdrag

For kommentarer:
Geir Helge Sandsmark
M: 951 60 369

Styret i Halden Venstre
Leder — Geir Helge Sandsmark (gjenvalg)
Sekretær/nettansvarlig — Michael Ha (gjenvalg)
Kasserer — Eirin Finnanger (gjenvalg)
Styremedlem — Pål Buttingsrud (ny)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**