Styret

Styret i Halden Venstre. Valgt på årsmøtet 14. januar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Protokollene for styremøtene finner du her–>

Leder:
Mona Johnsen
Enningdalsveien 326, 1765 Halden
Telefon: 930 22 183
e-post: Mona Johnsen

Sekretær/nestleder:
Sverre Johan Vogt Stang
Knardalåsen 12, 1769 Halden
Mobil: 911 69 601
e-post: Sverre Johan Vogt Stang

Kasserer:
Eirin Finnanger
Kaisaveien 13, 1786 Halden
Telefon: 478 43 125
e-post: Eirin Finnanger

Styremedlem:
Rolv Møll-Nilsen
Sølvgata 9, 1767 Halden
Telefon: 932 16 714
e-post: Rolv Møll-Nilsen

Styremedlem:
Arnstein Hjelde
Jørgen Bjelkesg. 18, 1777 Halden
Telefon:415 01 618
e-post: Arnstein Hjelde

1. varamedlem
Elisabeth Egeberg
Blokkveien 4, 1785 Halden
Telefon: 909 71 234
e-post: Elisabeth Egeberg

2. varamedlem
Roar Günther Andersen

3. varamedlem
Geir Helge Sandsmark

4. varamedlem
Turid Torgerstuen

Se forøvrig vedtektene til Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**