Bybane – NÅ!

Rogaland Venstre ønsker at arbeidet med planer for en bybane på Nord-Jæren må starte straks. Trafikksituasjonen på Nord-Jæren er i ferd med å bli uholdbar. Stadig økning i trafikktallene må først og fremst møtes med en offensiv satsing på ulike kollektivløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre:

Bybane – NÅ!

Trafikkavviklingen på Nord-Jæren står i fare for å kollapse i løpet av få år. I rushtrafikken nærmer det seg allerede et sammenbrudd. Dobbeltsporet Sandnes/Stavanger må derfor ferdigstilles så raskt som mulig.

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for bybanen Stavanger/Sandnes — Forus/Sola må igangsettes snarest. Bybanen bør utbygges etappevis, hvor strekningen Gausel/Forus/Sola er første trinn.

Rogaland Venstre oppfordrer derfor regjeringen til snarest å legge fram en egen melding for bybane på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**