-Bygg skole på Storebrandtomten

Venstre la frem forslag i bystyret om at kommunen må erverve Storebrand-tomten til skoleformål. I bystyrets debatt om skolebehovsplanen pekte Venstres Kjell Veivåg på behovet for å sikre flere tomter til skoleformål i Ullern og Vestre Aker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Oslo Venstre

– Da vi diskuterte skolebehovsplanen i fjor, pekte jeg på at de prognosene som byrådet hadde lagt frem trolig var altfor lave, sier Venstres Kjell Veivåg. – I år kommer bekreftelsen på at det var riktig. Byrådet justerer opp tallene for elevvekst i grunnskolen frem til 2015, fra 2600 til 5000, og fra 1000 til 1200 i videregående skole. Mye tyder på at disse anslagene fortsatt er for små.

Dette er bakgrunnen for at Venstre la frem forslag i bystyret om at kommunen må sikre seg Storebrand-tomten til skole.

– Nå må vi lære av de problemene vi har pådratt oss blant annet i Nordre Aker, sier Kjell Veivåg. – Jeg forventer også at byrådet i neste utgave av skolebehovsplanen kommer med forslag til erverv av tomter for nye barneskoler i Ullern og Vestre Aker og at de i tillegg gir signaler om hva de vil gjøre i Filipstad-området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**