Politikk

Venstre i Steinkjer kjemper blant annet for miljø, nyskapning, en god skole og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MILJØKOMMUNEN STEINKJER
Venstre vil:
– Ha en enøkgjennomgang av alle kommunale bygg og gatelys.
– At alle kommunale bygg skal bruke alternativ energi til oppvarming.
– At forbrenningsanlegg for fjernvarme må vurderes når Sannan utbygges.
– Ha et avgiftssystem for renovasjon som premierer husholdninger med lite avfall.
– Satse på bedre og billigere kollektivtransport.

NYSKAPNING
Venstre vil:
– Sette enkeltmennesket / grunderen i sentrum også når det gjelder næringsutvikling.
– Innvolvere landbrukerne i større grad i nyskapningsarbeidet.
– Etablere et “Bygdenes Marked” som et interessant tilskudd til byens næringsliv.
– I sterkere grad stimulere det eksisterende næringsliv i Steinkjer.

SKOLE OG OPPVEKSTMILJØ
Venstre vil:
– Opprettholde en desentralisert skolestruktur.
– Vektlegge fleksibilitet og bruketilpassning ved barnehager og skolegfritidsordninger.
– Gi foreldre større frihet ved valg av skole til sine barn.
– Styrke det forebyggende barnevern.
– At kommunen skal tilby ungdomsboliger med lavt innskudd og lav leie.

KULTURSATSNING
Venstre vil:
– Prioritere Høvdingesete på Egge
– Utvide tilbudet ved kulturskolen
– Heve tilskuddene til frivillige organisasjoner for å sikre et desentralisert og aktivt kulturliv.
– Ta vare på særpreget som “gjenreisningsby” når Sørsia og Nordsia videreutvikles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**