Rettigheter for varslere

Venstres Karl Meinert Buchholdt setter fokus på ansattes rettigheter til å varsle om kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser i en interpellasjon til ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi er avhengige av at de ansatte sier ifra når forholdene ikke er som de skal være. – Formålet med den nye loven er at varsling både er lovlig og ønsket, sier Buchholdt, med kritikkverdige forhold menes for eksempel forhold som er i strid med lov eller etiske normer, fare for pasienters liv og helse, dårlig arbeidsmiljø osv.

Les hele interpellasjonen her.

Les ordføreren svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**