Valgprogram 2011-2015

Vi vil bo i Levanger fordi vi har et godt liv her. I Levanger er det godt å bo fordi vi setter folk
først. Venstre arbeider for saker som gjør at alle føler at de bor på akkurat det rette stedet, og
at andre får lyst til å komme hit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Levanger – Her vil vi bo!
Vi lever ulike liv, heldigvis. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor
folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for
hverandre og miljøet.

Et godt livsmiljø tar utgangspunkt i en bærekraftig bruk av naturen og ressursene vi nyter
godt av. Når vi på alle stadier av livet erfarer at vi får ivaretatt våre behov, og føler glede over
tilværelsen har vi det godt. Det betyr også at i perioder hvor vi ikke har det så godt, blir vi
ivaretatt og får den nødvendige hjelp til igjen å føle gleden.

Vi har alle et eget ansvar for at vår livslinje er sterk og god, men også krav på at fellesskapets
funksjoner trår til når det er nødvendig.

Venstre arbeider for det gode livsmiljøet i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**